DETTA ÄR ACAR

DETTA ÄR ACAR

ACAR Akustik är framtaget och utvecklat av DACAR AB, Sverige. DACAR har sedan sin start 2004 arbetat med utveckling av produkter och metoder för rostskydd av fordon. Många av DACARs kunder har genom åren berättade att de upplevde en ljuddämpande effekt av rostskyddsbehandlingen. Nyfikenheten väcktes och 2015 påbörjade vi forskning och utveckling samt tester för att se hur mycket vi kunde förbättra bilkupéns ljudbild om vi optimerade en produkt och behandlingsmetod i just detta syfte. I ett tidigt skede fann vi att normala rostskyddsprodukter inte hade de egenskaper som krävdes för att påtagligt reducera ljudbilden i bilen.
2016 påbörjade vi arbete med att designa och utveckla en akustikprodukt med målet att reducera infraljud och det lågfrekventa ljudet i bilen. Från att i början enbart göra små justeringar på ljudbilden kunde vi efterhand, med optimerad produkt och metod, reducera det lågfrekventa ljudet med 2,5 dB(A) – på vissa bilmodeller med hela 4 dB(A). Infraljudet reducerades med upp till 4,7 dB.

ACAR Akustik testlanserades på en svensk verkstad i början av 2022. Efter mycket god respons från bilägarna lanserades ACAR Akustik på 30 verkstäder i Danmark och kommer under 2023 lanseras på ett tjugotal verkstäder i Sverige och Norge.

Vi har skapat ACAR Akustik med visionen att ge bilägaren en bättre vistelse i sin bil. Vår vision och mål driver oss vidare i vårt arbete att reducera de vägljud och buller som gör dig trött, utmattad och faktisk till en mindre säker bilförare. Vi har alla någon gång upplevt hur skönt det är när köksfläkten stängs av efter någon timmes användning eller när ventilationen i ett konferensrummet stängs av eller som vid första färden efter att man bytt från dubbdäck till sommardäck. Det är precis denna känsla vi vill ge dig i din bil!

Under sju års tid har vi skapat ett akustikkoncept, gått igenom utvecklings- och testfaser hela vägen fram till lansering av ACAR Akustik.

MILSTOLPAR OCH UTMANINGAR

 • 1

  2015

  Marknaden driver och väcker nyfikenheten. Inledande tester visar att modifierade rostskyddsprodukter, för bilens underrede, har begränsade egenskaper att påtagligt reducera ljudbilden i bilens kupé.

 • 2

  2016

  Slutförande av syntesforskning och definition av riktlinjer för utveckling av akustikprodukt ACAR Acoustics. Start av omfattande utvecklings- och testprogram.

 • 3

  2017

  Start av laboratorie-och fältester,

 • 4

  2018

  Testprogram omfattande fem bilmodeller avslutas. Formuleringsutveckling ACAR Acoustics, version 7.0 godkänns och slutförs.

 • 5

  2019

  Analys och utvärdering mätmetod och resultat inleds tillsammans med Sound View Instruments AB.

 • 6

  2020

  Trots pandemiförseningar och svårigheter utför Sound View Instruments AB två fältmätningar

 • 7

  2021

  Utveckling applikationsutrustning slutförs. Testbehandlingar, Glostrup, Danmark

 • 8

  2022

  Introduktion lokalt Falköping och program Nöjd Kund Index (NKI). ACAR Akustik klar för lansering i Danmark.

 • 9

  2023

  Uppföljning Nöjd Kund Index (NKI) Falköping och Danmark.