njut av lyxen
med en tyst bil

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ACAR AKUSTIK & ACAR AKUSTIK +

Med ACAR:s akustikbehandling dämpar vi oljud från din bil vilket minskar onödig trötthet och i förlängningen gör dig till en mer alert och fokuserad bilförare.
Med ACAR AKUSTIK + får du dessutom ett starkt och hållbart rostskydd som skyddar din bil mot regn, fukt och vägsalt. Rostkyddet ger din bil en längre livslängd.


Väljer du att göra ACAR AKUSTIK och en komplett rostskyddsbehandling samtidigt = ACAR AKUSTIK + får du 70% rabatt på rostskyddsbehandlingen. Det gemensamma värdet för båda behandlingarna är 19 640 kr*.
Gör du båda behandlingarna samtidigt betalar du endast 12 500 kr*. Prisexempel Volvo V90.
Lokala prisvariationer kan förekomma. (Storstadstillägg: Stockholm 15%, Göteborg 10%, Malmö 5%).

ACAR AKUSTIK +

Ger din bil ett riktigt hållbart och långvarigt rostskydd och en ökad ljudkomfort för långa och behagliga bilresor. Med ACAR Akustik+ får du:

EN MER HÅLLBAR BIL

Som bevarar din bil i sitt nuvarande fina skick med längre livslängd och bibehållen krocksäkerhet. Du kan behålla bilen längre. På så vis bidrar du och vi också till ett hållbarare samhälle.

SÄKRARE BILRESOR

Genom att däck- och vägbuller reduceras med ACAR Akustik+, blir du mindre trött under dina bilfärder och kan vara mer alert och fokuserad. Dessutom vetskapen om bibehållen krocksäkerhet gör bilfärden tryggare.

BÄTTRE EKONOMI

Bibehåller andrahandsvärdet. Du får pengar över till roligare saker än ovälkomna kostsamma reparationer p.g.a. rost.

Med ACAR AKUSTIK + får du det mest hållbara rostskyddet på din bil!

En rostskyddsprodukts styrka i att motstå rostangrepp mäts framför allt i hur många timmar produkten klarar en saltspraytest.* ACAR CavityGuard (invändig för hålrum) och ACAR ACOUSTICS (underrede) är överlägsna alla övriga på marknaden befintliga rostskyddsprodukter.

Väljer du att göra ACAR AKUSTIK och en komplett rostskyddsbehandling samtidigt = ACAR AKUSTIK + får du 70% rabatt på rostskyddsbehandlingen. Det gemensamma värdet för båda behandlingarna är 19 640 kr*.
Gör du båda behandlingarna samtidigt betalar du endast 12 500 kr*. Prisexempel Volvo V90.
Lokala prisvariationer kan förekomma. (Storstadstillägg: Stockholm 15%, Göteborg 10%, Malmö 5%).

*Saltspraytest är en standardiserad testmetod av rostskyddsprodukter. Testplåtar belagda med rostskyddsprodukt utsätts för konstant besprutning av 5% saltdimma i 35°C i en sluten kammare. Ju fler timmar desto starkare rostskyddsprodukt.

Rostskydd för bilen